Wednesday, February 6, 2013

Spool holders

כן. נכון. רוב האנשים לא אוספים מתקנים לסלילי חוטים
זה לא רגיל
 אבל רגילות לא היתה מעולם הצד החזק שלי, אפילו שהמראה שלי אינו מסגיר זאת
יש בכלל מילה כזו רגילות? לדעתי חייבת להיות. כי "נורמליות" זו מילה שיפוטית (עם נטייה חיובית) "בנליות" זו מילה שיפוטית (עם קונוטציה שלילית) ו"רגילות" זו מילה שאינה שיפוטית בכלל. היא מוצאת חן בעיני. אני ממליצה עליה בחום
טוב, אז רגילות זה לא. אבל מתקנים לסלילי חוטים בהחלט עושים לי את זה. למה? שאלה טובה. אין לי שמץ של מושג
כל מתקן לסליל חוטים וינטאג'י שאני מוצאת ממלא את ליבי חדווה
 יש תעשייתיים ויש שגולפו ביד בן זוג להקלת המלאכה על זוגתו האהובה
הרי לכם הצצה אל האוסף המתהווה
?האם גם אתם בעלי שכיית חמדה כזו


I have a new and unusual collection of  thread spool holders!
It has started for a practical reason of helping embroidery and crocheting
And continued because of evolving passion
Are you familiar with these items? Do you know one with a story?


3 comments:

Trish said...

I too have a passion for string and string holders! You have some lovely examples.
Love from Oregon,
Trish

caspit said...

וואו, אפילו לא ראיתי מתקנים כאלה מעולם בעבר! אוסף מקסים! :)

יעל.קיפודים said...

מרתק! לא הכרתי שקיים...