Friday, December 23, 2016

A new blog

Hi!
Just want to invite you to my new blog that deals with my creativity process, right here:


שלום לך
רוצה להזמין אותך לבלוג החדש שלי שבו אני מתעדת את תהליכי היצירה שלי בדיוק כאן

Saturday, February 20, 2016

חומרים

אומן פועל מתוך צורך ומתוך בחירה בחומרים, טכניקות וסגנון
לא תמיד הצורך לעבוד בחומרים מסויימים נובע מתוך בחירה מנומקת
הבנת בחירת החומרים עוזרת להבנת תהליך היצירה
 יש לי מכר שמצייר ריאליסטי. אני חושבת שזה מגיע מהצורך שיבינו את הרעיונות שלו בדיוק.  יש לי מכרה שזורקת צבעים על הבד. לדעתי זה בא מהצורך בניקוז ריגשי.  יש לי מורה שבונה תכשיטים מחוטים. נראה לי שזה מגיע מהצורך שלה להבין את החוקיות שעליה מושתת העולם 
לתקן ולבנות
אני? מגיעה דוקא מעולם המתכת (הרי לא סתם למדתי צורפות בבצלאל) אבל בוחרת לעבוד בחומר וטכסטיל 
הבלוג הזה שלי קיבל את שמו "שיפון ופורצלן" בערך ארבע שנים לפני שהתחלתי לשלב את 
הפורצלן והטכסטיל 
אני חושבת שמדובר בחסכים
 האיכויות של החומרים האלה ומה שנובע מהן
 עדינות. שבירות. התנהלות זהירה ומתחשבת. "ענוג" כערך. רכות. פונקציונאליות יחד עם קישוטיות. מלאכת מחשבת. השקעת זמן ומאמץ בתהליך היצירה
יוקר שאינו נובע ממחיר
מתבהר לי כי אלו בדיוק הדברים שחסרים לי בחיי, כישראלית, נצר לאנשי העלייה השניה ולחינוך הסוציאליסטי ממזרח אירופה חונכתי להעריך את האיכויות האלו
המשיכה לאיכויות האלה מוסברת בחסר העצום שלהן בחיים שלי כאן ועכשיו  
בהם אפילו הסלבריטיס מזכירים לי כלים חד פעמיים מפלסטיק לבן וזול
ושרת התרבות אינה יודעת מי זה צ'כוב
החיים שלנו בארץ הזו לוקים בבורות באלימות בגסות ובאטימות לב
וכל רכות ועדינות מתפרשת מייד לסיסמא של העידן החדש
או לרפיסות אשכנזית
ועוד לא נגענו בנושא הצניעות
לעומת השיווק העצמי האגרסיבי שנדחף מכל עבר
כבר קצת יותר ברורה הבחירה שלי עכשיו